• 2017

  12.28 Nhận chứng nhận GS (hệ thống điều khiển tổng hợp năng lượng mặt trời)
  03.27 Nhận chứng nhận hiển thị sản phẩm tiêu chuẩn nhóm
 • 2016

  09.01 Được lựa chọn là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Jeju
 • 2015

  10.30 Xây dựng hệ thống phát điện năng lượng mặt trời ở trường đại học Nanyang, Singapore
  08.03 Được Tổng công ty Quản lý Nhân lực Công nghiệp Hàn Quốc chọn là công ty ‘vừa học vừa làm’
  06.15 Di dời trụ sở chính đến 233 Beonyeong-ro (Hwabuk 2-dong)
 • 2014

  08.01 Nhận chứng nhận doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm năng tăng trưởng
  06.27 Đạt được chứng nhận sản phẩm mua sắm xuất sắc cho hệ thống phát điện năng lượng mặt trời
  06.03 Nhà máy sản xuất đã được đăng ký (Deokcheon-ri, Gujwa-eup, tỉnh Jeju, Hàn Quốc)
  04.11 Được lựa chọn là công ty IP Star
  03.10 Nhận được chứng nhận K-MARK đối với hệ thống phát điện năng lượng mặt trời
 • 2013

  05.30 Nhận được chứng nhận GS (phần mềm điều khiển Module năng lượng mặt trời)
  05.14 Nhận được chứng nhận Q-MARK cho hệ thống phát điện năng lượng mặt trời
  05.03 Được lựa chọn và nhận chứng nhận là doanh nghiệp xuất sắc về tuyển dụng lao động
 • 2012

  11.19 Thành lập viện nghiên cứu nội bộ công ty và nhận chứng nhận KOITA
 • 2011

  06.23 Nhận chứng nhận về kinh doanh y tế an toàn
  05.17 Nhận chứng nhận INNO-BIZ
  05.17 Nhận chứng nhận ISO 9001
  03.08 Được công nhận là đơn vị chuyên trách về nghiên cứu và phát triển
  02.23 Đăng ký sản xuất trực tiếp [Bảng điều khiển tự động ,Thiết bị đo đạc(tính toán) ,Thiết bị phát điện năng lượng mặt trời]
 • 2010

  03.24 Nhận chứng nhận MAIN-BIZ
 • 2007

  09.12 Công ty chuyên môn về lắp đặt thiết bị năng lượng mới và tái tạo
 • 2004

  04.16 Thành lập công ty